• 13941ID
  • 204 m2Area
  • 3Bedrooms
  • 3Bathrooms
  • 1Garage

 

 

_______________________________________________________________________

บ้านสวยใจกลางเมือง ห่างจาก อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย 800 M

บ้านพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ เห็นวิวเมือง ใกล้สนามกีฬากลาง