• 15087ID
  • 1,300 m2Area

ที่ดินทำเลทอง
ติดถนนหลัก เส้น เชียงราย – แม่จัน (ถนนพหลโยธิน)
ที่ดินจำนวน 3 งาน 25 ตารางวา

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
ใกล้ตัวเมืองเชียงราย 25 นาที
ใกล้บ้านดำ 15 นาที
ใกล้โรงพยาบาลท่าสุด 10 นาที

ขาย 7,900,000 บาท